Kurumların sahip oldukları IT varlıkları her geçen gün yeni bir tehtide maruz kalmakta ve sistem yöneticileri tarafından altyapıya dahil edilen yeni cihazların ön tanımlı yapılandırılmaları kurum için büyük risk teşkil etmektedir.

Ağ ve sistem altyapısına yönelik zafiyet analizlerinin belirli aralıklar ile kontrol edilmesi ve aksiyon alınması gerekmektedir.

Güney Bilişim; yerel ağ altyapınıza veya internet üzerinden erişilebilir IT varlıklarınıza düzenli olarak güvenlik testleri gerçekleştirmekte ve bunları herkes tarafından kolay anlamlandırılabilecek biçimde raporlama hizmeti sunmaktadır.

Ürünler: Nessus – Outpost24