KVKK Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlularının alması gereken teknik ve idari tedbirleri kapsar.

 

KVKK Kimleri Kapsamaktadır?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kısacası bu kanun küçük büyük tüm kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.

 

 1. Teknik Tedbirler
 2. Yetki Matrisi
 3. Yetki Kontrol
 4. Erişim Logları
 5. Kullanıcı Hesap Yönetimi
 6. Ağ Güvenliği
 7. Uygulama Güvenliği
 8. Şifreleme
 9. Sızma Testi
 10. Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
 11. Log Kayıtları
 12. Veri Maskeleme
 13. Veri Kaybı Önleme Yazılımları
 14. Yedekleme
 15. Güvenlik Duvarları
 16. Güncel Anti-Virüs Sistemleri
 17. Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme
 18. Anahtar Yönetimi