Kurumları ilgilendiren önemli güvenlik teknolojilerinden biri sınır kontrolleridir. Sınır kontrolleri; bir veya birden fazla güvenli ve güvensiz varlığın arasında bulunabilir. Sınır kontrollerine örnek olarak güvenlik duvarları örnek gösterebilir.

Güvenlik operasyonlarında, bu teknolojilerin gerçekten düzgün bir biçimde kurgulandığına ve takip edildiğine emin olmak gerekmektedir. Güvenlik duvarlarında veya erişim denetimi listelerinin titizlikle düzenlendiği, oluşturulan kuralların diğer varlıkları olumsuz etkilemediği ve performans kaybına sebebiyet verebilecek bir konfigürasyon bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.

Dış dünyadan gelen erişim taleplerinin veya yerel ağ tarafından dış dünyaya oluşan erişim taleplerinin denetlenmesi gerekmektedir.

Güney Bilişim; ağ altyapınıza en uygun çözüm ve konumlandırma alanında bir çok hizmet sunmaktadır.

Ürünler: Checkpoint