Sistem kendi içerisinde sürekli değişiklikler yaşar. Yazılım paketleri eklenir, çıkarılır veya değiştirilir. Yeni donanımlar eklenir veya var olan donanımlar yenileri ile değiştirilir. Bu değişikliklerin düzenli bir şekilde takip edilmesi, sistemin bütünlüğü için gereklidir.

Sistemin bütünlüğünün bakımı, değişiklik yönetimi süreci ile gerçekleştirilebilir. Değişikliklerin uygulanabilmesi için ise şirket bünyesinde bulunan belirli grup veya komitelerin(sıradan kullanıcılar, güvenlik, sistem operasyonu, üst yönetim) kararına ihtiyaç duyulmaktadır. Her grup kendi perspektifinden uygulanacak değişiklik için faklı bir tutum sergiler. Her kullanıcı sistemin nasıl çalıştığı hakkında fikir sahibi olması gerekir. Güvenlik grubu değişiklik sonucunda oluşacak riskleri belirler. Güvenlik operasyonu değişikliğin nasıl uygulanacağı ve bakımının sağlanacağı ile ilgilenir. Üst yönetim ise değişikliğin kabulü ve reddi konusunda kurumun stratejik yol haritasına göre karar verir.

Güney Bilişim; ağ altyapınızda bulunan varlıklar üzerinde yapılan değişikliklerin takip edilmesi ve çalışan konfigrasyonların yedeklenmesi aşamasında kurumlara en uygun çözümler bütününü sunmaktadır.

Ürünler: Manage Engine